Fortsatt problemer med gatelys i gate 7.

Kommunen har feilsøkt flere ganger uten å finne feil. Svært krevende værforhold i det siste har begrenset mulighetene for dette. Det har i tillegg vært store utfordringer med gatelysnettene i de fleste bygder i kommunen.

En ber om at det utvises stor forsiktighet både som gående og kjørende.

Kommunen beklager dette.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering