Framlegg til vallister i Vågsøy - Kommunestyrevalet 2015

Valglogo  - Klikk for stort bilete

Frist for innlevering av listeframlegg til kommunestyrevalet 2015 var 31. mars kl.12.00.
Det er innan fristen levert inn 9 listeframlegg:

 

Tverrpolitisk liste for Vågsøy
Kristelig Folkeparti
Høyre
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Fremskrittspartiet
Partiet De Kristne
Venstre
Raudt


Dei samla listene kan du sjå her (PDF, 38 kB).  Listene skal handsamast og godkjennast av valstyret i møte 21. mai 2015
Listene ligg og utlagt i Servicetorget på Rådhuset.

 

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 27.05.2015