Framtidas lokalsjukehus

Helse Vest
Helse Vest

Informasjon fra Helse Vest om Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus 2011 - 2013 finn du her

Prosjektet skal i eit samhandlingsperspektiv:
* vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta
* greie ut kva pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved lokalsjukehus for           pasientgrupper som i framtida vil ha størst behov for helsetenester lokalt.

Informasjon og fakta knytt til utviklingsprosjektet vil fortløpande bli lagt ut på desse sidene.Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 07.05.2012
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering