Framtidas lokalsjukehus

Helse Vest
Helse Vest

Informasjon fra Helse Vest om Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus 2011 - 2013 finn du her

Prosjektet skal i eit samhandlingsperspektiv:
* vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta
* greie ut kva pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved lokalsjukehus for           pasientgrupper som i framtida vil ha størst behov for helsetenester lokalt.

Informasjon og fakta knytt til utviklingsprosjektet vil fortløpande bli lagt ut på desse sidene.Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 07.05.2012