Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2014.
De kan lese meir om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjonar på www.momskompensasjon.no. Der er også søknadsskjema.