Fylkesvei 617 Måløy - Raudeberg er stengd

Vegarbeid - Klikk for stort bilete Fylkesveg 617 Måløy - Raudeberg er stengd grunna ras.  Geolog og fjellklatrare er på veg og ankommer ca kl. 17.00.  Undersøking av raset skjer fyrst etter dette tidspunktet. 

Nærare informasjon vil bli lagt ut på kommuna si heimeside og på facebook etter kvart.