Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy kommune, 2014-2017, melding om vedtak

Handlingsdelen til kommuneplanen i Vågsøy 2014-2017 Vedtatt 13.02.2014 i K-sak 004-14 - Klikk for stort bilete Planen konkretiserer nokon av tiltaka vi skal setje i verk dette året og den komande 4-års perioden for å nå visjonen VEKST OG TRIVSEL.

Handlingsdelen gir føringar for prioritering av ressursar, planleggingsoppgåver og samarbeidsprosjekt innanfor vårt økonomiske handlingsrom.

 

 

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-1, 4 og 15 vedtok kommunestyret i sak K004/14 den 13. februar Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy kommune 2014-2017.

Den største utfordringa knytt til vekst er folkevekst og utvikling av større og robuste bu- og arbeidsmarknader. For å skape folkevekst er det viktig å leggje til rette for næringsliv og gjere det attraktivt å bu i kommunen. Prioriterte satsingsområde for å nå visjonen vekst og trivsel er difor:

  • Godt å bu
  • Handlekraftige regionar
  • Gründerkommune
  • Levande sentrum

Skal vi som samfunn greie å skape vekst og trivsel må både kommune, regionale og statlege instansar, næringsliv, lag og organisasjonar og alle innbyggjarane i kommunen delta i oppfølging av prioriterte tiltak i handlingsdelen. Vi utfordrar dykk til å vere med å gjennomføre handlingsplanen.

Planframlegget finn du her (PDF, 3 MB) og i papirversjon på Servicetorget på rådhuset i Måløy.

 

 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering