Helsebiblioteket

Helsebiblioteket
Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er ein nasjonal, offentleg nettstad som tilbyr gratis tilgang til dei beste norske og internasjonale ressursane innan helsefag og medisin.

So lenge du oppheld deg i Noreg og har norsk IP-adresse, er desse ressursane tilgjengelege utan innlogging.

I tillegg publiserar dei ei rekkje gratisressursar som norske retningslinjer, pasientinformasjon, prosedyrar og mykje meir opent for alle i Noreg og resten av verda.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 27.04.2012