Høyring, Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskiltt tilrettelagt for heildøgnsteneste i Vågsøy kommune

Kommunevåpen std - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune legg ut på høyring forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester.  

Formålet med forskrifta er å sikre rettsstillinga til pasientar og brukarar med omfattande bistandsbehov når det gjeld retten til sjukeheimsplass. Forskrifta skal tydeleggjere vurderingsmoment Vågsøy kommune legg til grunn for å tildele langtidsopphald. Videre skal forskrifta tydeleggjere korleis Vågsøy kommune skal følgje opp personar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester.

Vågsøy kommune legg til grunn at forskrifta gjeld kommunens sjukeheim og bemanna omsorgsbustader, som pr. i dag er: Kulatoppen institusjon, Kulatoppen omsorgssenter, Skaretun II og Bryggja omsorgssenter.

Det takast sikte på politisk handsaming av forskrifta i september 2017, med ikrafttreding 01.10.2017.

Alle som ønskjer det kan gje uttale til høyringa.

Frist for å gi høyringsuttale er 15.08.2017. Høyringsuttale merkast med sak.nr. 17/301.

Les forskrifta her (PDF, 410 kB).

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 16.06.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering