Høyring: Lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Nye Kinn kommune - Klikk for stort bilete

Fellesnemnda i Kinn kommune viser til Forvaltningslova § 37 og informerer om at det er utarbeidd forslag til lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter plan- og bygningslova.

Forskrifta omfattar gebyr for sakshandsaming, og kontroll/tilsyn med:

  1. Reguleringsplan
  2. Byggesak
  3. Oppmåling
  4. Eigarseksjonering 

Les forslaget til forskrifta her.

Vi viser til Forvaltningslova sine reglar og ber om uttale før forskrifta vert endeleg vedtatt. Forskrifta ligg til gjennomsyn på Kinn kommune, Flora kommune og Vågsøy kommune sine heimesider, og på servicetorga til Flora og Vågsøy kommunar.

Frist for innspel er sett til 09.06.2019 – og sendast til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, post@vagsoy.kommune.no eller per post til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 11.03.2019