Høyring - Tiltaksanalyse for vassområde Nordfjord

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Tiltak i elvar, innsjøar, kyst- og grunnvatn for å oppnå tilfredsstillande økologisk og kjemisk tilstand. Dokumentet er å finne på: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=47223&amid=3642490
Analysen er eit innspel til forvaltningsplan 2016-2021 for vassregion Sogn og Fjordane.
Høyringsfrist: 10.01.2014.
Alle har høve til å sende innspel/høyringsuttale til: post@gloppen.kommune.no

Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane. Tlf: 90 40 26 61. 

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 02.01.2014
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering