Høyring - Tiltaksanalyse for vassområde Nordfjord

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Tiltak i elvar, innsjøar, kyst- og grunnvatn for å oppnå tilfredsstillande økologisk og kjemisk tilstand. Dokumentet er å finne på: http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=47223&amid=3642490
Analysen er eit innspel til forvaltningsplan 2016-2021 for vassregion Sogn og Fjordane.
Høyringsfrist: 10.01.2014.
Alle har høve til å sende innspel/høyringsuttale til: post@gloppen.kommune.no

Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane. Tlf: 90 40 26 61. 

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 02.01.2014