Høyring – utkast til vedtekter for kommunale barnehagar i Kinn kommune

Det er utarbeida eit utkast til nye vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kinn kommune. Vedtektene skal gjelde frå 01.01.2020. Høyringsfrist er 29.11.2019.

​Høyringsuttale kan sendast til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller på e-post til post@vagsoy.kommune.no

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 13.11.2019