Høyringsforslag om nytt inntektssystem for kommunane

Kommunereforma - Klikk for stort bilete

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut høyringsforslag om nytt inntektsystem med svarfrist 01.03.2016:

Her kan du lese om korleis kommunane får inntektene sine, saman med høyringsforslag frå regjeringa.

KS har publisert: Effekter av nytt inntektsystem

Publisert av Linda Alice Myhre Larsen. Sist endra 25.01.2016