Informasjon frå pleie og omsorg, Vågsøy kommune

Vågsøy kommunevåpen PNG - Klikk for stort bilete

Vi har som alle veit hatt eit flott sommarvêr i Nordfjord den siste veka, noko som har ført til at det har vore mykje varmare enn det som er vanleg på desse kantar. Dette har ein også fått merke på Kulatoppen og dei andre omsorgssentra i kommunen. 

Pleie og omsorg har sett i verk tiltak for at bebuarar og tilsette skal ha det best mogleg i varmen. Vi har etter kvart fått på plass vifter, både store og små, nokre plassar har aircondition. Dei tilsette har hatt fokus på å gjere det best mogleg for brukarane og har blant anna passa på rikeleg med drikke og funne idear for å «kjøle ned» bebuarane.  
 
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 31.07.2019

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering