Informasjon om bålbrenning

Bålbrenning - Klikk for stort bilete All bålbrenning skal varsles til vakthavende på alarmsentralen – Tlf 57 75 14 00 eller på www.alarmsentralen.com

All bålbrenning er forbudt uten tillatelse i perioden 15. april-15. september.

Ved brenning av bål må en være klar over at all bålbrenning skjer på eget ansvar. Selv om brenninga skjer i perioden 16. september til 14. april må en likevel være oppmerksom på at Brannsjefen kan legge ned forbud mot brenning også i denne perioden, dersom det for eksempel er tørke eller mye vind. Er du i tvil, ta alltid kontakt på telefonnummeret som står lenger oppe i teksten.

Meir om bålbrenning og anna brenning:

  1. "Lov om Brannvern m.m." forbyr all bruk av bål og annen brenning i skog og mark i perioden 15.04-15.09. Definisjonen "skog og mark" regnes normalt som utenfor eigen hage eller innmark.
  2. Det kan gis dispensasjon til dette ved skriftlig søknad til Brannsjefen.
  3. Utenfor denne perioden vil det normalt bli gitt tillatelse til å brenne hageavfall og avbrenne beiteområde. Slik brenning skal alltid meldes til Brannvesenet og 110-sentralen på tlf 57 75 14 00 eller http://www.alarmsentralen.com/meldingar/melding-om-brenning
  4. Ved brenning av hageavfall og beiteområde skal dette skje under kontinuerlig vakthold til alt er slukket og det skal oppgis kontaktperson med telefonnummer. Det skal ikke brennes etter mørkets frembrudd og ved brenning av hageavfall skal det være lagt frem eigna slukkeutstyr.
  5. Brenning av avfall er etter forurensingsloven forbudt med mindre forurensingen fra forbrenninga kan ses på som "vanlig" forurensning fa bustad eller primærnæring. Med "vanlig" forurensning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall. I spesielle tilfelle kan det ved å ta kontakt med brannsjef, aksepteres at en kan brenne reint trevirke.
  6. Ulovlig avfallsbrenning (jf pkt 5) kan medføre at kommunen reagerer med en eller flere av følgende reaksjonsformer:
  • Gir pålegg om slukking eller at kommunen på den ansvarlige sin regning slukker og rydder opp.
  • Ilegging av forurensningsgebyr til staten.
  • Melder saka til politiet.
Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 19.02.2019
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering