Innbyggervarsling - UMS varsling

mobil - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne for umiddelbar varsling ved kritiske situasjoner som kan oppstå. Dette vil bli brukt for å varsle kommunens innbyggere om spesielle nyheter, hendelser og kriser.

Informasjon om kommunalt UMS-varslingssystem (PDF, 328 kB)

Via UMS Servicevarsling (levert av UMS - Unified Messaging System AS), sørger kommunen for at du raskt får beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av for eksempel ledningsnettet, uventet vannstans, stenging av veier eller annen viktig informasjon.

Dersom du per i dag ikke har mottatt en slik melding fra Vågsøy kommune ber vi deg gå inn på lenken over og kontrollere og eventuelt redigere dine mobil- og fasttelefonnummer som du ønsker varsel til. Dette gjelder spesielt de med telefon registrert på arbeidsgiver, eiere av fritidshus, studenter uten fast bopel etc. som selv må legge seg til i systemet.

Varslingen skjer ved at det blir sendt SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 31.07.2017