Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

Val - Klikk for stort bilete

Alle partier og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til kommuna eller fylkeskommuna dei ønskjer å stille til val i.

Frist for innlevering av listeforslag er sett til måndag 01. april kl. 12.00. Listeforslaget er å rekne som innlevert når det har kome inn til kommunen seinast kl. 12.00.

Listeforslaga skal leverast til Nye Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy, eller per e-post til post@vagsoy.kommune.no

Fylkestingsval
Den same fristen gjeld også for fylkestingsval. Listeforslag skal då sendast til fylkeskommunen.

Krav til listeforslaget
Listeforslaget skal oppfylle visse vilkår. Meir om dette kan du lese i valglova § 6-1 på lovdata.no 

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 23.07.2019

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering