Interkommunalt politiråd for Nordfjord

Interkommunalt politiråd 31.10.2018 - Klikk for stort bilete

Onsdag var kommuneleiing og politileiing frå heile Nordfjord samla til interkommunalt politiråd. Vågsøy kommune var vertskommune.

Geografisk driftseiningsleiar Arne Johannesen innleia med "Vest politidistrikt mot 2025". 

Formålet med reformen er ikkje å legge ned einingar, men å levere betre tenester til innbyggarane!
 

Ein viktig samarbeidsarena mellom politi og kommune er gjennom politirådet.

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 01.11.2018

Eit politiråd er eit offentlig samarbeidsorgan mellom ein kommune og eit politidistrikt. Målet med politiråd i kvar kommune er å styre det kriminalitetsforebyggande arbeidet, og gjennom dette styrke velferden. "Eit hovudpoeng for politiet sitt fellesarbeid er at det gjennom arbeidet i eit politiråd bør vere ein gjensidig mulighet til å påvirke verksemdsplaner og prioriteringar".

Arbeidet i eit politiråd vil gi kommunale myndigheter mulighet til å komme med nyttige innspel til politiet sine prioriteringar og planlegging.
På same måte vil politiet ha mulighet til å påverke kommunen sine planer og prioriteringar, heile tida med mål om å forebygge kriminalitet.