Invitasjon til temaseminar

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterar til temaseminar i samband med revisjon av regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017.

Informasjon og påmelding finn du på heimesida til Sogn og Fjordane fylkesommune:

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 15.02.2013