Kommuneplanen sin samfunnsdel er vedtatt

Nye Kinn kommune - Klikk for stort bilete

Planen er styringsdokumentet som er førande for utviklinga i kommunen vår. Den fastset mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap, og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlaget for dei kommunale sektorane sine andre planar og verksemd i kommunen. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal vi no bruke i vårt arbeid med budsjett og økonomiplan.


Vedtatt: Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kinn kommune

 
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 19.09.2019

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering