Kommuneplanen sin samfunnsdel er vedtatt

Nye Kinn kommune - Klikk for stort bilete

Planen er styringsdokumentet som er førande for utviklinga i kommunen vår. Den fastset mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap, og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlaget for dei kommunale sektorane sine andre planar og verksemd i kommunen. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal vi no bruke i vårt arbeid med budsjett og økonomiplan.


Vedtatt: Kommuneplanen sin samfunnsdel for Kinn kommune

 
Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 19.09.2019