Kommunereform ytre og midtre Nordfjord

EidVågsøySelje - Klikk for stort bilete

Den 27.08.2015 vart det avholdt felles formannskapsmøte for kommunane Eid, Vågsøy og Selje i Måløy. Utanom formannskapsmedlemmane var og hovudtillitsvalde og delar av administrasjonane frå dei tre kommunane tilstades.
Status i fylket og litt om vegen framover vart presentert av Kåre Tæen frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Prosjektleiar Kommunereform Eid, Vågsøy og Selje, Eli Stølan, presenterte første del av prosjektdokumentet. Etterpå var det gruppearbeid der politikarane var delt på tvers av parti og kommune, og hovudtillitsvalde i ei gruppe. 

Oppsummeringa av gruppearbeidet (PDF, 196 kB)var positiv og signala frå dei tre formannskapa er at dette heilt klart er noko å arbeide vidare med. Her kan du og lese prosjektdokumentet (PDF, 985 kB) og presentasjonane til Fylkesmannen (PDF, 2 MB) og prosjektleiar. (PDF, 3 MB)

 

Publisert av Eli Stølan. Ansvarleg Eli Stølan. Sist endra 31.08.2015