E-postadresser

E-post til Vågsøy kommune
skal som hovudregel sendast til denne adressa; post@vagsoy.kommune.no

Uformell og personleg e-post kan sendast direkte til enkeltpersonar.

E-postadresse til enkeltpersonar
er sett saman slik:

fornamn.etternavn@vagsoy.kommune.no

Hugs på

  • æ blir skrive som a
  • ø blir skrive som o
  • å blir skrive som a
E-postadresse til ordføraren er; kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering