E-postadresser

E-post til Vågsøy kommune
skal som hovudregel sendast til denne adressa; post@vagsoy.kommune.no

Uformell og personleg e-post kan sendast direkte til enkeltpersonar.

E-postadresse til enkeltpersonar
er sett saman slik:

fornamn.etternavn@vagsoy.kommune.no

Hugs på

  • æ blir skrive som a
  • ø blir skrive som o
  • å blir skrive som a
E-postadresse til ordføraren er; kristin.maurstad@vagsoy.kommune.no

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering