Viktige telefonnummer

Fra tid til anna kan vi havne i situasjonar der vi treng hjelp frå offentlege instansar.

Her er nokre viktige telefonnummer:

 • Legevakta i Vågsøy (heile døgnet): 57 85 15 55
 • Måløy legekontor: (legevakt dagtid): 57 84 52 30
 • Lensmannen i Vågsøy: 02800
 • Vakttelefon: 57 84 50 80
  Velg 1: kommunal vakt: veg, vann, kloakk med mer
  Velg 2: vaktmestervakt:bygg

 

I tillegg har vi dei vanlege alarmtelefonane:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Medisinsk nødhjelp 113