Helsestasjon

Helsestasjonen er organisert under tenesteeininga Velferd. Vi arbeider med helsestasjonsteneste for born 0-5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom og jordmorteneste. Vi kan òg tilby COS, Tibir foreldre veiledning og PMTO. Meir informasjon, sjå under: teneste A-Å, Foreldrerettleiing i Vågsøy kommune.

Helsestasjonen held til i Rådhuset i gate 1 120, 2. etasje.

Åpningstid:
Vintertid: Mandag – fredag: kl. 08.00 –15.45
Sommertid: 15.05. – 15.09.: kl. 08.00 – 15.00

Helsestasjon.jpg - Klikk for stort bilete Helsestasjonen si hovudoppgåve er å drive forebyggande helsearbeid, opplysning- og rettleiingsarbeid til foreldre og barn/ungdom. Ved behov samarbeider vi tverrfagleg med andre kommunale etatar.

Helsestasjonen er eit frivillig tilbod til born, ungdom og familier. Born har rett til å få regelmessige helsekontroller. Informer helsestasjonen dersom helsekontrollen utførast hos andre. Helsestasjonsprogrammet og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er gratis til 10. klasse.

Helsestasjonen arbeidar òg med enkelte oppgåver innanfor miljøretta helsevern og smittevern.

For timebestilling/avbestilling, sjå kontaktinformasjon nederst på sida.

På helsestasjonen kan du låne/leige:

  • Elektrisk brystpumpe.
  • Enuresealarm ved sengevæting.
  • Informasjonsmateriell, aktuelle DVD og bøker i.f.t. svangerskap, amming, barnesikring, samspill, søvn, måltider, barn og skilsmisse.

Dersom bornet er akutt sjuk og treng tilsyn/vurdering av lege må foreldra kontakte Vågsøy legekontor, tlf: 57 84 52 30 eller legevakt: 116117 etter kl. 16.00

Ved reisevaksinering ta kontakt med legekontoret.

Sjå òg skulehelsetenesta og ungdommens helsestasjon.

Kontaktinformasjon helsestasjon:
Kontaktinformasjon helsestasjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Ungdomshelsestasjonen90016794/91246117
Anne-Lise Karlsen91246117anne-lise.karlsen@vagsoy.kommune.no
Barbro Sævik Silden95810119barbro.silden@vagsoy.kommune.no
Elin Lesto Larsen97497138elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no
Birgitte Wåge Nygård47970311birgitte.wage.nygard@vagsoy.kommune.no
Helga Iversen Skartveit45638312helga.skartveit@vagsoy.kommune.no
Cathrin Trollebø95990242cathrin.trollebo@vagsoy.kommune.no
Turid Blålid, leiande helsesøster90016794turid.blalid@vagsoy.kommune.no
Aud Marie Alsaker, tenesteleiar47634735aud-marie.alsaker@vagsoy.kommune.no
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering