Helsestasjon

Helsestasjonen er organisert under tenesteeininga Velferd. Vi arbeider med helsestasjonsteneste for born 0-6 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom og jordmorteneste. Vi kan òg tilby COS, Tibir foreldre veiledning og PMTO.

Helsestasjonen held til i Rådhuset i gate 1 120, 2. etasje.

Åpningstid:
Vintertid: Mandag – fredag: kl. 08.00 –15.45
Sommertid: 15.05. – 15.09.: kl. 08.00 – 15.00

Bilde familie - Klikk for stort bilete Helsestasjonen si hovedoppgave er å drive forebyggande helsearbeid, opplysning- og veiledningsarbeid til foreldre og barn/ungdom.
Vi samarbeider tverrfagleg med andre kommunale etatar.

Helsestasjonen er eit frivillig tilbod til born, ungdom og familier. Born har rett til å få regelmessige helsekontroller. Dersom foreldra ønskjer å få desse kontrollene utført andre stader, f.eks. legekontor, må helsestasjonane få melding om dette.

Undersøkjelser ifg. helsestasjonsprogrammet og vaksinasjon etter nasjonale vaksinasjonsprogram er GRATIS for alle t.o.m. grunnskulealder.

Helsestasjonen arbeidar òg med enkelte oppgåver innanfor miljøretta helsevern og smittevern.

For timebestilling/avbestilling, sjå kontaktinformasjon nederst på sida.

Bilde hender - Klikk for stort bilete

På helsestasjonen kan du låne/leige:

  • Elektrisk brystpumpe.
  • Enuresealarm ved sengevæting.
  • Informasjonsmateriell, aktuelle DVD og bøker i.f.t. svangerskap, amming, barnesikring, samspill, søvn, måltider, barn og skilsmisse.

Dersom bornet er akutt sjuk og treng tilsyn/vurdering av lege må foreldrene kontakte:

Legekontoret telefon 57 84 52 30 eller akutt telefon 116117.

Ved reisevaksinering ta kontakt med legekontoret.

Sjå òg skulehelsetenesta og ungdommens helsestasjon.

Kontaktinformasjon helsestasjon:
Kontaktinformasjon helsestasjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Ungdomshelsestasjonen90016794/91246117
Anne-Lise Karlsen91246117anne-lise.karlsen@vagsoy.kommune.no
Barbro Sævik Silden95810119barbro.silden@vagsoy.kommune.no
Elin Lesto Larsen97497138elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no
Toril Johanne Sande47970311toril.johanna.sande@vagsoy.kommune.no
Turid Blålid, leiande helsesøster90016794turid.blalid@vagsoy.kommune.no
Heidi Alice Vederhus, tenesteleiar41922889heidi.vederhus@vagsoy.kommune.no
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 64 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering