Helsestasjon

Helsestasjonen er organisert under tenesteeininga Velferd. Vi arbeider med helsestasjonsteneste for born 0-5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom og jordmorteneste. Vi kan òg tilby COS, Tibir foreldre veiledning og PMTO. Meir informasjon, sjå under: teneste A-Å, Foreldrerettleiing i Vågsøy kommune.

Helsestasjonen held til i Rådhuset i gate 1 120, 2. etasje.

Åpningstid:
Vintertid: Mandag – fredag: kl. 08.00 –15.45
Sommertid: 15.05. – 15.09.: kl. 08.00 – 15.00

Helsestasjon.jpg - Klikk for stort bilete Helsestasjonen si hovudoppgåve er å drive forebyggande helsearbeid, opplysning- og rettleiingsarbeid til foreldre og barn/ungdom. Ved behov samarbeider vi tverrfagleg med andre kommunale etatar.

Helsestasjonen er eit frivillig tilbod til born, ungdom og familier. Born har rett til å få regelmessige helsekontroller. Informer helsestasjonen dersom helsekontrollen utførast hos andre. Helsestasjonsprogrammet og det nasjonale vaksinasjonsprogrammet er gratis til 10. klasse.

Helsestasjonen arbeidar òg med enkelte oppgåver innanfor miljøretta helsevern og smittevern.

For timebestilling/avbestilling, sjå kontaktinformasjon nederst på sida.

På helsestasjonen kan du låne/leige:

  • Elektrisk brystpumpe.
  • Enuresealarm ved sengevæting.
  • Informasjonsmateriell, aktuelle DVD og bøker i.f.t. svangerskap, amming, barnesikring, samspill, søvn, måltider, barn og skilsmisse.

Dersom bornet er akutt sjuk og treng tilsyn/vurdering av lege må foreldra kontakte Vågsøy legekontor, tlf: 57 84 52 30 eller legevakt: 116117 etter kl. 16.00

Ved reisevaksinering ta kontakt med legekontoret.

Sjå òg skulehelsetenesta og ungdommens helsestasjon.

Kontaktinformasjon helsestasjon:
Kontaktinformasjon helsestasjon:
NamnTelefonE-post
Sentralbord57845000post@vagsoy.kommune.no
Ungdomshelsestasjonen90016794/91246117
Anne-Lise Karlsen91246117anne-lise.karlsen@vagsoy.kommune.no
Barbro Sævik Silden95810119barbro.silden@vagsoy.kommune.no
Elin Lesto Larsen97497138elin.lesto.larsen@vagsoy.kommune.no
Birgitte Wåge Nygård47970311birgitte.wage.nygard@vagsoy.kommune.no
Helga Iversen Skartveit45638112helga.skartveit@vagsoy.kommune.no
Cathrin Trollebø95990242cathrin.trollebo@vagsoy.kommune.no
Turid Blålid, leiande helsesøster90016794turid.blalid@vagsoy.kommune.no
Aud Marie Alsaker, tenesteleiar47634735aud-marie.alsaker@vagsoy.kommune.no
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering