Kulturpris , idrett- og musikkstipend 2014

Vågsøy kommune - Klikk for stort bileteVågsøy kommune

KULTURPRISEN 2014

Kulturprisen delast ut kvart år, prisen er på 10.000 kroner. Den blir gitt til enkeltpersonar, grupper, lag eller organisasjonar med tilknyting til Vågsøy kommune. Prisen tildelast den eller dei som har gjort ein spesiell innsats for kulturlivet i kommunen.

MUSIKKSTIPEND OG IDRETTSTIPEND 2014

Stipenda skal stimulere til vidare utvikling innan musikk/idrett. Stipenda er kvar på 6.000 kroner. Einskildutøvarar, ei gruppe utøvarar eller ein leiar som har fremma musikklivet/idretten i kommunen kan søkje på stipenda.

 Alle som ynskjer det kan sende inn forslag på kandidatar. Forslag må grunngjevast og sendast inn innan 8. november til: Vågsøy kommune, Pb. 294, 6701 Måløy eller epost: post@vagsoy.kommune.no 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering