Kulturstipend, Idrettsstipend og Kulturprisen 2018

Kulturprisen 2018 - Gruppebilde - Klikk for stort bilete

Vi gratulerer Mana Sørgård, Simon Eide Nordbø og John Tenden med velfortent støtte og heider!

Kulturprisen 2018 - Mana Sørgård - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppvekst- og kulturutvalet har i møte 27. november tildelt Mana Sørgård Kulturstipendet for 2018. Mana er ein ivrig piano- og kornettspelar, og vil bruke stipendet på ekstra undervisning og nødvendig materiell.

 

Kulturprisen 2018 - Simon Eide Nordbø - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Eide Nordbø er tildelt Idrettsstipenet for 2018. Simon er ein treningsvillig fotballspelar som er ofte å sjå på Måløy stadion eller i Nordfjordhallen for å trene med tanke på å utvikle seg som fotballspelar.

Vågsøy kommunestyre gratulerer og ønsker lykke til med utvikling innan musikk og fotball!

 

Kulturprisen 2018 - John Tenden - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

John Tenden har gjennom store delar av sitt vaksne liv vore ein aktiv og god drivkraft for kulturlivet i kommunen, og har blant anna dirigert koret Vestavind i over 27 år. John har tidlegare blitt tildelt 25 års medlaje frå Norges korforbund i Sogn og Fjordane.

Vågsøy kommunestyre takkar for innsatsen og engasjementet for kulturlivet i kommunen!