Kunngjering av fastsett planprogram for Fv.61 Naveosen-Brubakken

Planprogram Fv.61 Naveosen-Brubakken - Klikk for stort bilete Vågsøy kommune vedtok i samsvar med §4-1 og §12-9 i Plan- og bygningslova, i møte 15.02.2018, å fastsettje planprogram for Detaljregulering for Fv.61 Naveosen-Brubakke, datert 06.02.2018, planID: 201701.

Planprogrammet låg ute på høyring i perioden 20.10.2017 - 01.12.2017. Planprogram, saksprotokoll og gjennomgang av innkomne merknader er lagt som vedlegg. Dokumenta vil også vere tilgjengeleg på Servicetorget i Rådhuset fram til 10.04.2018.

Fastsett planprogram kan ikkje påklagast.

Formål med planen

Planarbeidet skal leggje grunnlaget for utbetring av ei strekning på om lag 1,3 km langs Fv.61. Statens vegvesen skal utarbeide planen i samarbeid med Vågsøy kommune, i samsvar med pbl §3-7. Planen utløyser krav om konsekvensutgreiing grunna konflikt med ein raudelista og truga art innanfor influensområdet. Den truga arten er elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Maurstadelva.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 13.03.2018
a - a - a
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • (Bokmerke)
Kan vi hjelpe deg ? Kontaktinformasjon til Vågsøy kommuneSøk elektronisk i vårt søknadssenter
Kino-vekst-frivillig Måløy legekontorFiks gata miMåløy kinoNordfjord VekstVågsøy FrivilligsentralNordfjordhallenMOT
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering