Kunngjering av vedtak av Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Vågsøy kommunestyre vedtok den 31.10.2013 i K-sak 089/13, med heimel i Plan- og bygningslova § 11-15, Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020.

Kommunedelplan for trafikksikring i Vågsøy 2013-2020 er ein plan som er utarbeida etter Statens vegvesen si handbok 209 «Kommunale trafikksikringsplanar». Drift- og anleggsavdelinga i Vågsøy kommune er ansvarleg for planen, og å gjennomføre dei tiltaka ein får tildelt midlar til.
Formålet med kommunedelplan trafikksikring er at den skal vere eit godt verktøy for trafikksikringsarbeidet i Vågsøy kommune. Kommunedelplanen er elektronisk tilgjengeleg her (PDF, 2 MB) og i papirversjon på Servicetorget på Rådhuset i Måløy.

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering