Kunngjering av vedtak av Kommunedelplan oppvekst for Vågsøy 2013-2025, Kvalitetsdel

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete Vågsøy kommunestyre vedtok den 31.10.2013 i K-sak 090/13, med heimel i Plan- og bygningslova § 11-15, Kommunedelplan oppvekst for Vågsøy kommune 2013-2015, Kvalitetsdel.

 

Dei viktigaste innsatsområda i forhold til utfordringane i Vågsøy er:
¤ Tidleg innsats
¤ Tverrfagleg innsats
¤ Foreldresamarbeid
¤ Tilpassa opplæring
¤ Leiing av utviklings- og endringsarbeid


Viktige område for handling er:
¤ Utarbeide felles pedagogisk plattform for oppvekstsektoren i Vågsøy
¤ Utvikling av kompetanseplan
¤ Vidareutvikle kvalitetssystemet
¤ Vidareutvikle entreprenørskapsplan for Vågsøy
¤ Vidareutvikle frå eldst til yngst planen
¤ Utvikling av felles plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø
¤ Utvikle lokal læreplan
¤ Interne utviklingsarbeid for foreldresamarbeid i tenestene
¤ Opprette kommunelt foreldreutval for barnehage KFUB
¤ Etablere foreldreskule
¤ Opprette innføringsklasse
¤ Plan for bruk av arbeidstid

Kommunedelplanen er elektronisk tilgjengeleg her (PDF, 9 MB) 
og i papirversjon på servicetorget på Rådhuset i Måløy.

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 21.11.2013
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering