Kunngjering av vedtak, Kommuneplan for Oppvekst i Vågsøy kommune 2014-2025, Strukturdel

Bilde Kommunedelplan - Klikk for stort bilete Kommunedelplan for oppvekst, kvalitet og struktur låg ute til høyring i perioden 22.10.2012 – 03.12.2012. På bakgrunn av høyringsuttalane vedtok Planutvalet i PU-sak 008/13 den 31.01.2013 å skilje arbeidet med kvalitet og struktur frå kvarandre. Det er på grunnlag av høyringsinnspela til strukturdelen arbeidd vidare med hovudgrep for struktur i oppvekstplanen.

Planutvalet vedtok i sak PU-006/14 den 30.01.2014 å leggje Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2014-2025, strukturdel, ut til 2. gongs offentleg ettersyn i medhald av pbl. § 11-14 i perioden 10.02.2014 – 24.03.2014.

Kommunestyret vedtok, i medhald av pbl. § 11-15, Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune 2014-2025, Strukturdel, 10.04.2014 i K-sak 025/14.

Kommuneplanen er tilgjengeleg i papirversjon på Servicetorget på Rådhuset i Måløy, Gate 1 64 og elektronisk her:
Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2014-2025, K-sak 025/14 (PDF, 283 kB)
Vedtak av Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune 2014-2024, strukturdel (PDF, 98 kB)

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering