Kunngjøring av offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kapellneset

Kapellneset - Klikk for stort bilete Offentlig ettersyn detaljregulering for næringsvirksomhet på Kapellneset.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljregulering for næringsvirksomhet på gnr. 119 bnr.443 og 446 på Kapellneset ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet den 11.02.2016 i sak F-027/16.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet (JPG, 116 kB).

Planens intensjon er å regulere et område som i dag delvis er utbygd til utleievirksomhet, slik at området kan fortettes, for å kunne møte etterspørselen hos de nærliggende virksomhetene. Planlagte reguleringsformål er kombinert industri/ lager/ overnattingsvirksomhet.

Sentrale saksdokumenter er ellers tilgjengelig her, samt i kommunens Servicetorg frem til frist for merknader utløper.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy eller til post@vagsoy.kommune.no innen 11.04.2016.

Vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 24 kB)
Plankart (PDF, 390 kB)
Planbeskrivelse med bestemmelser (PDF, 4 MB)

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 29.02.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering