Kunngjøring av offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kapellneset

Kapellneset - Klikk for stort bilete Offentlig ettersyn detaljregulering for næringsvirksomhet på Kapellneset.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljregulering for næringsvirksomhet på gnr. 119 bnr.443 og 446 på Kapellneset ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet den 11.02.2016 i sak F-027/16.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet (JPG, 116 kB).

Planens intensjon er å regulere et område som i dag delvis er utbygd til utleievirksomhet, slik at området kan fortettes, for å kunne møte etterspørselen hos de nærliggende virksomhetene. Planlagte reguleringsformål er kombinert industri/ lager/ overnattingsvirksomhet.

Sentrale saksdokumenter er ellers tilgjengelig her, samt i kommunens Servicetorg frem til frist for merknader utløper.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy eller til post@vagsoy.kommune.no innen 11.04.2016.

Vedtak om offentlig ettersyn (PDF, 24 kB)
Plankart (PDF, 390 kB)
Planbeskrivelse med bestemmelser (PDF, 4 MB)

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 29.02.2016