Kunngjøring - Høring og offentlig ettersyn av Detaljregulering for Vågen

Planbilde vågen - Klikk for stort bilete

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljregulering for Vågen ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Formannskapet den 09.06.2016 i sak F-074/16.

 

Planområde Vågen - Klikk for stort biletePlanområde Vågen Kartutsnitt Vågen  - Klikk for stort bileteKartutsnitt Vågen

Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsplan for Vågen (vedtatt 20.10.2010) pga. for lav utnyttelsesgrad. Med bakgrunn i innspill ved planoppstart er det gjennomført endringer både i plankartet og bestemmelsene knyttet til m.a. funn av kulturminner og forhold avdekket i ROS-analysen. Planlagte reguleringsformål er hovedsakelig boligbebyggelse. 

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse samt kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelige nedenfor. 

Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens Servicetorg i Måløy, gate 1 nr. 64. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy eller til post@vagsoy.kommune.no innen 19.08.2016.

Dokumenter tilhørende planen: Detaljregulering Vågen (PDF, 2 MB), Plankart (PDF, 1017 kB), Kulturminneregistrering (PDF, 4 MB),GEO N03 vurdering av stabilitet langs fyllinga (PDF, 2 MB), Ros analyse (PDF, 56 kB), GEI N01 vurdering skredfare (PDF, 2 MB), Forslag reguleringsbestemmelser (PDF, 22 kB), vedtak/sakspapir (PDF, 32 kB)GEO NO2 Hydrologisk analyse (PDF, 2 MB), GEO NO2 Vurdering av flom og havnivå (PDF, 2 MB).

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 25.07.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering