Kunngjøring - Vedtatt Detaljregulering for næringsvirksomhet på Gnr. 119 Bnr. 443 og 446 på Kapellneset

reguleringplan kapelleneset 1 - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune kunngjør i medhold av pbl § 12-12 Detaljregulering for næringsvirksomhet på gnr. 119 bnr.443 og 446 på Kapellneset, datert 2.2.2016.
Planen er vedtatt i kommunestyret i sak K-038/10 den 2.6.2016. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk i området.

. - Klikk for stort bilete Plankart kapellneset - Klikk for stort bilete

Planområdet omfatter et område på Kapellneset på Raudeberg:

Planen regulerer området til kombinert formål industri/lager og overnattingsvirksomhet.

 

 

 

 


Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse samt kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelige på vår internettside: www.vagsoy.kommune.no.Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens Servicetorg i Måløy, gate 1 nr. 64, i perioden frem til klagefristen utløper 29.7.2016. Klage på reguleringsplanen kan rettes til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy.

Dokumenter tilhørende planen: Detaljreguleringplan for Næringsvirksomhet (PDF, 4 MB), Plankart (PDF, 495 kB), Skredfareevaluering (PDF, 7 MB), Skredfarevurdering (PDF, 3 MB), Rapport støyvurdering (PDF, 2 MB), Vedtak og Sakspapir (PDF, 92 kB).  

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 17.06.2016
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering