Kunngjøring - Vedtatt Detaljregulering for næringsvirksomhet på Gnr. 119 Bnr. 443 og 446 på Kapellneset

reguleringplan kapelleneset 1 - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune kunngjør i medhold av pbl § 12-12 Detaljregulering for næringsvirksomhet på gnr. 119 bnr.443 og 446 på Kapellneset, datert 2.2.2016.
Planen er vedtatt i kommunestyret i sak K-038/10 den 2.6.2016. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk i området.

. - Klikk for stort bilete Plankart kapellneset - Klikk for stort bilete

Planområdet omfatter et område på Kapellneset på Raudeberg:

Planen regulerer området til kombinert formål industri/lager og overnattingsvirksomhet.

 

 

 

 


Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse samt kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelige på vår internettside: www.vagsoy.kommune.no.Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens Servicetorg i Måløy, gate 1 nr. 64, i perioden frem til klagefristen utløper 29.7.2016. Klage på reguleringsplanen kan rettes til Vågsøy kommune, postboks 294, 6701 Måløy.

Dokumenter tilhørende planen: Detaljreguleringplan for Næringsvirksomhet (PDF, 4 MB), Plankart (PDF, 495 kB), Skredfareevaluering (PDF, 7 MB), Skredfarevurdering (PDF, 3 MB), Rapport støyvurdering (PDF, 2 MB), Vedtak og Sakspapir (PDF, 92 kB).  

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 17.06.2016