Kva er FiksGatami?

Kø Rv 617 om morgonene 5. juli 2006

FiksGataMi er ein nettstad for å hjelpe folk til å rapportere problem, vise, eller diskutere lokale problem dei har funne i sitt område ved ganske enkelt å finne dei på eit kart. Du kan melde problem uten å tenkje på kva offentleg myndigheit som er ansvarleg for å løyse det, det finn FiksGataMi ut for deg.

Kva slags problem kan eg rapportere med FiksGataMi?
FiksGataMi er hovudsakleg for rapportering av ting som er øydelagt, skada, dumpa eller treng å bli reparert, reingjort eller rydda. Dette kan for eksempel være:

 • Forlatte kjøyretøy
 • Gatelys som ikkje verkar
 • Plakater eller graffiti
 • Boss
 • Behov for reingjering
 • Behov for brøyting
 • Glatt veg eller gangveg


Kva er FiksGataMi ikkje?
FiksGataMi er ikkje ein måte å kome i kontakt med offentleg myndigheit for alle spørsmål - vennligst bruk FiksGataMi bare for problem som dei ovanfor nemnde. Du må kontakte offentlege myndigheiter direkte for problem som for eksempel:

 • Saker som hastar eller akutte problem
 • Støyforureining eller bjeffande hundar
 • Brann og røyk / luktforureining
 • Endringsforslag til kommune, fylke eller stat
 • Klage over naboane
 • Kriminell aktivitet


Korleis brukar eg nettstaden?
Når du har lagt inn eit postnummer eller stad, vert du presentert med eit kart over det området. Du kan sjå problemer allereide rapportert i området, eller rapporten sjølv på eiga hand ved å klikke på kartet for plasseringa av problemet.

Korleis vert saka løyst?
Saka vert meld til offentlege myndigheiter via e-post. Saka vert so handsama på normal måte. Alternativt kan du diskutere problemet på nettstaden med andre, og då saman påverke offentlege myndigheiter til å fikse det, eller fikse det direkte sjølv.

Publisert av Tor Einar Andersen. Sist endra 04.01.2013