Ledige sjukepleiarstillingar

Ny logo 2012 - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune ønskjer å tilsetje fleire sjukepleiarar i heimeteneste og institusjon. Kommunen tilbyr faste stillingar i 100% eller stillingsprosent etter eige ønske. Løn til sjukepleiarar i turnus ligg kr 20 000 over sentrale avtalar.For meir informasjon kan interesserte ta kontakt med tenesteleiar:

Anita Brandal Solberg (Område Vågsøy, heimeteneste): 918 15 678
Tone Husevåg (Område Fastlandet, heimeteneste): 994 73 470
Margreet Maijer (Kulatoppen institusjon): 474 69 765

Du du kan òg sende ein elektronisk søknad via søknadssenteret vårt. Søknadar vert handsama fortløpande.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 10.05.2017

 

a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering