Ledige sjukepleiarstillingar

Ny logo 2012 - Klikk for stort bilete

Vågsøy kommune ønskjer å tilsetje fleire sjukepleiarar i heimeteneste og institusjon. Kommunen tilbyr faste stillingar i 100% eller stillingsprosent etter eige ønske. Løn til sjukepleiarar i turnus ligg kr 20 000 over sentrale avtalar.For meir informasjon kan interesserte ta kontakt med tenesteleiar:

Anita Brandal Solberg (Område Vågsøy, heimeteneste): 918 15 678
Tone Husevåg (Område Fastlandet, heimeteneste): 994 73 470
Margreet Maijer (Kulatoppen institusjon): 474 69 765

Du du kan òg sende ein elektronisk søknad via søknadssenteret vårt. Søknadar vert handsama fortløpande.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 10.05.2017