Lesarinnlegg 11.02.2014 - "Saman om god skuleutvikling"

Bryggja skule3 - Klikk for stort bilete

KS Sogn og Fjordane sitt Fylkesmøte - KS sitt høgste politiske valde organ i fylket - var 05.02.2014 einige om behov for informasjon i forhold til KS sin inngang til forhandlingane om lærarane si arbeidstidsavtale. 

Som kjent er det brot i desse forhandlingane, og dette blir derfor no tema i hovudtariffoppgjeret til våren.

Lesarinnlegg datert 11.02.2014 " Saman om god skuleutvikling" frå det politisk valde fylkesstyre i KS Sogn og Fjordane v/styreleiar Jenny Følling, finn du her (PDF, 46 kB).