Lindrende behandling - omsorg når livet nærmer seg slutten

Ny logo 2012 - Klikk for stort bilete

Prosjekt «Lindrende behandling 2015-2016»

”Når livet nærmer seg slutten - omsorg”

Vågsøy kommune har fått midler fra Helsedirektoratet for kompetansehevende tiltak innen emnet lindrende behandling i livets siste fase

Prosjektets overordnede mål er:

  • At pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase skal få et optimalt tilbud som sikrer best mulig livskvalitet og trygghet.
  • At pårørende er best mulig ivaretatt.

En leilighet som er lokalisert på Kulatoppen omsorgssenter har nå blitt øremerket for pasienter som har behov for lindrende behandling i livets siste fase. Sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjenesten i Vågsøy kommune skal få økt sin kompetanse innen lindrende behandling i form av undervisning om aktuelle emner. I tillegg har vi opprettet en ressursgruppe som skal fungere som ressurspersoner innen emnet. I februar neste år planlegger vi en fagdag med eksterne forelesere. Prosjektleder/ressurssykepleier Hilde Marriott og ressurssykepleier Unni Silden Hennøen kan stadfeste at prosjektet er godt i gang, og at dette er spennende å være med på.

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 24.09.2015