Listeforslag til kommunestyrevalet 2019

Val - Klikk for stort bilete

I medhald av valglova § 6-6 skal listeforslag til kommune- og fylkestingsvalet leggast ut til offentleg ettersyn etter kvart som dei er kommunen i hende. Listene skal handsamast og godkjennast av valstyret i møte 10.05.2019.

Innkomne listeforslag

Publisert av Mari Halsør Larsen. Sist endra 23.07.2019