Måløy Legekontor har problem med telefonen

Det har oppstått ein feil på telefonsystemet til Måløy Legekontor og du kan derfor oppleve problem med å komme gjennom når du ringer. Vi arbeider med å rette feilen og beklagar ulempa.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 29.05.2019