Melding om fastsett planprogram - detaljregulering for massetak og næringsområde på Almenningsfjellet

Planprogram Almenningsfjellet massetak.png - Klikk for stort bilete

Kommunestyret handsama i møte 15.12.2016 sak K-16/101. I samsvar med plan og bygningslova § 12-9 vart følgjande vedtak fatta:

«Planprogram for Detaljregulering for massetak og næringsområde på Almenningsfjellet (planid 201604) datert 10.11.2016, med de endringer som følger av punkt 1-6, i den samlede vurderingen i saksutredningen, blir vedtatt fastsatt i samsvar med § 12-9 i plan i bygningsloven.»

Planprogrammet er oppgradert av plankonsulent i samsvar med vedtaket. Sentrale saksdokument er elles tilgjengeleg nedanfor, samt på Servicetorg i kommunen fram til 03.05.2017.

Fastsett planprogram kan ikkje påklagast.

Publisert av Jon Even Kvalheim Myre. Sist endra 04.04.2017
a - a - a
Facebook Facebook
Fiks Gata Mi Fiks Gata Mi
Måløy kino Måløy kino
Måløy legekontor Måløy legekontor
Måløy Vekst Måløy Vekst
Nordfjordhallen Nordfjordhallen
Kinn kommune Kinn kommune
Opplev Måløy Opplev Måløy
UNG i Vågsøy UNG i Vågsøy
Vågsøy folkebibliotek Vågsøy folkebibliotek
Vågsøy frivilligsentral Vågsøy frivilligsentral
     
Vågsøy kommune - Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy - post@vagsoy.kommune.no
Login for redigering