Midlertidig skiltvedtak for Øvrevegen syd 21.06.2016 til ca. 03.07.2016

Vågsøy kommune - Klikk for stort bilete

Spesialtransport:
Tidspunkt: 21.06.2016 til ca. 03.07.2016
Sted: Øvrevegen syd, Raudeberg

Vedtak:
Med hjemmel i veitrafikklovens §5 og § 32 i forskrift for offentlig trafikkskilt, blir det gjort vedtak om tilleggsskilt til eksisterende skilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» med underskilt 808.301 «Gjelder gjennomkjøring».

Tilleggsskiltet 808.319 «Gjelder ikke spesialtransport», vil stå i hele perioden transporten foregår.

Når slik skilting er foretatt gis det tillatelse til spesialtransport gjennom Øvrevegen.

For at spesialtransporten skal gå uhindret skiltes det med skilt nr, 372 «Parkering forbudt» på begge sider fra Kapellneset til kryss v/Raudeberg skule. Skilt 372 «Parkering forbudt» settes opp 24 timer før transport og tas ned straks transporten er over.

Drift- og anleggsavdelingen

Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 15.06.2016