Midlertidig skiltvedtak - Vinterskilting

Måløy_vinter.jpg - Klikk for stort bilete

Med heimel i vegtrafikklova §7 og § 32 i forskrift for offentleg trafikkskilt, blir det innført vinterskilting i Måløy, Raudeberg, Holvik og Ivahavet.

Skilta som blir blir satt opp er skilt nr 372 «Parkering forbudt» og skilt nr 552 «Parkering» m/ underskilt nr 372 «Parkering forbudt» over 4 timar.

For at vintervedlikehald skal utførast forsvarleg og effektivt, må det innførast «Vinterskilting» i desse områda. Parkerte bilar utgjør eit stort problem for brøytemannskapa og blir til hinder for utføring av nødvendig vedlikehald.

På skilt nr 552 «Parkering» vil underskilt nr 372 «Parkering forbudt» over 4 timer være tildekket i periodar med mildvær.

Tidspunkt: Desember 2019, Januar, februar, mars, april 2020.

Publisert av Bente Jørgensen. Sist endra 28.11.2019 12:51