Miljøstyresmaktene sine tilskotsordningar

Regjering no - Klikk for stort bilete Miljøstyresmaktene set årleg i verk ei rad tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Det er oppnådd mykje i det nasjonale miljøvernarbeidet, men ein står framleis overfor betydelege utfordringar.

Regjeringa ønskjer å stimulere til tiltak for organisasjonar, private verksemder, kommunar og privatpersonar ved å tildele ulike tilskot.

For meir informasjon kan de gå inn på regjerninga.no.

 

Publisert av Therese Sæbøe Strand. Sist endra 02.11.2018