Møte i Eldrerådet og Råd for funksjonshemma

Møte 1r - Klikk for stort bilete Sakliste (PDF, 9 MB) for Eldrerådet 06.06.2016 kl 08.30. Einevarden 3. etg. Rådhuset

Sakliste (PDF, 10 MB) og ref.sak nr 2 (PDF, 20 MB) for Råd for funksjonshemma 06.06.2016 kl 11.00. Einevarden 3. etg. Rådhuset.

Publisert av Dagny-Ann Gangeskar. Sist endra 30.05.2016