Møte i Kommunestyre 19.12.2012

Møte3

Kommunestyre har møte i kommunestyresalen på Rådhuset 19.12.2012 kl 12.00 - 20.00.
Her er innkallinga/saksdokumenta:

Del 1 (PDF, 18 MB), (saksdokument)
Del 2 (PDF, 17 MB), (økonomimelding III 2012 og økonomiplan 2013 - 2016)


Publisert av Irene Sivertsen. Sist endra 12.12.2012